ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง และห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร มีผู้สมัครกว่า 100 คน