ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เยี่ยมชมรายการข่าวข้นคนข่าว

   

นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นำผู้นำนักศึกษา มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมรายการสด "รายการข่าวข้นคนข่าว" เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร