ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

   

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยได้แนะนำชมรมนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ และจัดทำเครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษาร่วมบัณฑิตอาสา