ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ วัดพระพรหม โดยมีบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน