www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดกระบี่

   

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดกระบี่ จัดโครงการวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 34 ปี และสัมมนาเครือข่าย ศวน. สัมพันธ์ ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ และโรงแรมกรีนเฮาส์ โดยมีการบรรยายทางวิชาการของ รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมนักศึกษา จ.กระบี่ กิจกรรมติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสัมพันธ์ฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม มสธ. พบกับ กฟผ.กระบี่ งานสังสรรค์วันสถาปนา มสธ. และฉลองบัณฑิตใหม่ พร้อมทั้งมีการประกาศผลการประกวดเรียงความหัวข้อ "การศึกษาตลอดชีวิตในความคิดของคุณ" สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ. เข้าร่วมกว่า 120 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com