www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 34 ปี และสัมมนาเครือข่าย ศวน. สัมพันธ์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์สร้างความพร้อมและพิชิตข้อสอบ มสธ. โดย รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ กิจกรรมติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา โดยบัณฑิตอาสา การแข่งขันกีฬาเครือข่าย มสธ. สัมพันธ์ และการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างทีม มสธ. พบทีม ม.รามคำแหง โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com