ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 34 ปี และสัมมนาเครือข่าย ศวน. สัมพันธ์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์สร้างความพร้อมและพิชิตข้อสอบ มสธ. โดย รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ กิจกรรมติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา โดยบัณฑิตอาสา การแข่งขันกีฬาเครือข่าย มสธ. สัมพันธ์ และการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างทีม มสธ. พบทีม ม.รามคำแหง โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน