ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเตรียมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

   

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และบุคลากรสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ได้เข้าร่วมประชุมและสำรวจข้อมูลการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีกำหนดถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชุมพรรังสรรค์ อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันที่ 10 พศจิกายน 2555