ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการ อสมท.ภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. ได้เข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ อสมท. ภูเก็ต โดยได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ มสธ. และการรับสมัครนักศึกษาใหม่