ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง "ติวเนื้อหาชุดวิชา" เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสมุดประชาชน จ.กระบี่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากรบัณฑิตอาสาเป็นผู้ให้ความรู้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน