ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการแนะแนวร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้ฟังกว่า 200 คน