ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่ภาคปลาย

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง และวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร มีผู้สนใจสมัครกว่า 70 คน