ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2555

   

เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมการจัดกฐินพระราชทาน มสธ. ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีกิจกรรมสมโภชน์พระกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนศรียาภัย การถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชุมพรรังสรรค์ และในกิจกรรมครั้งนี้มีชมรมนักศึกษา มสธ. บัณฑิต มสธ. เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานและร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบนักศึกษา โดยมีนักศึกษาและบัณฑิต จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกว่า 50 คน