ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันพ่อ 55 ชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี