ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันพ่อ 55 ชมรมนักศึกษา มสธ. ระนอง

   

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดระนอง นำโดยนายกิตติศักดิ์ เพชรโยธิน ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามเทศบาลเมืองระนอง