ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาต่อ

   

รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นวิทยากรแนะแนวให้กับนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2555 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน