ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาวิชาการ ชุมพร สุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปลาย/55 ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ นายชนัญญู เผือกพรหม นายจีรเมธ วงศ์รักษา และบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาใหม่และชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน
จังหวัดชุมพร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


จังหวัดสุราษฎร์ธานี