ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเตรียมงานกีฬา..ภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. นครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับชมรมนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อวางแผนการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ (ครั้งที่ 10) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2556 ณ มอ.สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต