www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเตรียมงานกีฬา..ภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. นครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับชมรมนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อวางแผนการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ (ครั้งที่ 10) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2556 ณ มอ.สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com