ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดนิทรรศการโรงเรียนปากพนัง

   

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ มสธ. ในงานวันวิชาการของโรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอปากพนัง สนใจรับบริการกว่า 400 คน