ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

เมื่อ วันที่ 6 -7 กุมภาพันธ์ 2556 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ เป็นวิทยากรแนะแนวให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 600 คน