ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต มสธ. ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าฝึกซ้อมย่อยจำนวน 517 คน