ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร งบประมาณกองทุน มสธ. 12 ปี

   

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร งบประมาณกองทุน มสธ. 12 ปี หัวข้อ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในงานบริการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และตาลคู่บีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช