ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดบูธประชาสัมพันธ์

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้การรับเชิญจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้จัดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม หลักสูตรต่างๆ ให้บริการแนะแนวการศึกษา และจำหน่ายระเบียบการสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช มีผู้สนใจรับบริการกว่า 250 คน