ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบรมเข้ม ป.บัณฑิต

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ (ป.บัณฑิต) ในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 57 คน