ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ชมรมนักศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ร่วมถวายพระพร

   

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ชมรมนักศึกษา มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร