ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน น้อมรับเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ่อน้ำซับ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าอบรม 70 คน จากโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช