ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์วันปฐมนิเทศ

   

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง จัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์วันปฐมนิเทศ (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาโดยมีคณาจารย์ มสธ. นักศึกษาใหม่ ชมรมนักศึกษา และบัณฑิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน