ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

MOU กับค่ายเขตอุดมศักดิ์

   

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และคณะได้ร่วมประชุมและแนะกนวการศึกษาให้กับกำลังค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. และกองทัพบก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน