ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ วัดหนองแตน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช