ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายจีรเมธ วงศ์รักษา นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้บริการแนะแนวการศึกษา มสธ. ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าฟังกว่า 50 คน