ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดบูธแสดงนิทรรศการ

   

เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการ มสธ. ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้สนใจสอบถามข้อมูล และรับบริการแนะแนวกว่า 300 คน