ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนว กศน.

   

เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 รศ.ดร. พรศรียมก อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษา มสธ. ให้แก่ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตและผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ฟังกว่า 200 คน