ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการวันสถาปนา มสธ.

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี และชมรมนักศึกษา มสธ. ชุมพร จัดโครงการวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช วันที่ 8 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกป่า และงานสังสรรค์ มีคณาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต มสธ. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
จ.สุราษฎร์ธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


จ.ชุมพร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


จ.นครศรีธรรมราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


จ.ภูเก็ต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


จ.กระบี่