ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนา

   

บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ.ครบรอบ 35 ปี เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2556