ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการทางวิชาการวันสถาปนา มสธ.

   

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 35 ปี โดยจัดฝึกอบรมเรื่อง นวัตกรรมสื่อสารการศึกษาเข้าสู่อาเซียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน