ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาในเรือนจำ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีผู้รับบริการกว่า 100 คน