ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ชมรมสุราษฎร์ธานีร่วมงานประเพณีชักพระ

   

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมงานบุญประเพณีของจังหวัดสุราษฏร์ธานี "ประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า" ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบไป โดยมีชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน