ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ติวเข้มชุดวิชา

   

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชาให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการในการสอบไล่ประจำภาค โดยมีบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร ในวันที่ 12 13 และ 20 ตุลาคม 2556 มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน