ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนววิทยาลัยชุมชนระนอง

   

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดบรรยายทางวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง โดย รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน