ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรม

   

เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ขึ้น ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาแผนปฏิบัติงานของชมรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 และให้ผู้นำชมรมได้รับความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความสามัคคี โดยมี รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ รศ.ดร.พร ศรียมก และ รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้นำชมรมนักศึกษาทั้ง 7 จังหวัดเข้าร่วมกว่า 60 คน