ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันพ่อ

   

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดระนองได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระนอง ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองระนอง