ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ชมรมระนองร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

   

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง และ กศน.ตำบลทรายแดง ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 นี้ ได้มีประชาชนนำบุญหลานและเด็กๆมาร่วมกว่า 400 คน และได้จัดมีการแสดงต่างๆของนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย