ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาวิชาการ

   

เมื่อวันที่ 19 , 25 , 26 มกราคม 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ และภูเก็ต ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักศึกษาใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 150 คน