ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

เมื่อวันที่ 6 และ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรแนะแนวตามโครงการแนะแนวสัญจร ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้รับบริการกว่า 400 คน