ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   

เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี บัณฑิต และมหาบัณฑิต มสธ. เข้ารับการฝึกซ้อมย่อย จำนวน 440 คน