ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ

   

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. ได้ร่วมบันทึกรายการวิทยุ "รายการคุยผ่านไมค์" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช