ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง

   

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง" ณ โรงแรมแกรนเซาร์เธิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีกิจกรรมฟังบรรยายและร่วมประกวดนำเสนอการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ โดยนายอนุรักษ์ ธีระตานนท์ รองประธานชมรมเป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน