ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 นายชนัญญู เฝือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ ได้จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ กศน. จัดปัจฉิมนิเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน