ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง (ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา) เพื่อเสริมเพิ่มเต็มความรู้ในเนื้อหาชุดวิชาให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาค 2/2556 โดยมีบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากรติวเนื้อหาวิชา เมื่อวันที่ 20, 26, 27 เมษายน 2557 โดยมีนักศึกษาใหม่ภาคปลาย/2556 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน