ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ผอ.วิวิทย์ ร่วมรายการ อสมท. สุราษฎร์ธา

   

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมรายการ อสมท. ทอล์ค ทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ และรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่