ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่ให้กับผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2557 โดยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร และบริการด้านทะเบียนนักศึกษา